Noteikumi un nosacījumi

VISPĀRĪGIE PĀRDOŠANAS NOSACĪJUMI

 

Šie vispārīgie pārdošanas noteikumi reglamentē preču pārdošanu mūsu vietnē ("https://rerihagramatnica.lv"). Produktus, kas iegādāti rerihagramatnica.lv tieši pārdod SIA Rēriha grāmatnīca ("Pārdevējs")

 

1. Līguma priekšmets

1.1. Šis distances līgums (turpmāk tekstā - “Līgums”) ir līgums, kas noslēgts starp Klientu un Pārdevēju, pamatojoties uz Pārdevēja piedāvājumu, izmantojot internetā pārdošanā esošo preču vietni, un Klienta piekrišanu iegādāties noteiktu produktu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem. Līgums attiecas uz visiem tiešsaistes veikalā veiktajiem pasūtījumiem.

 

2. Distances līguma stāšanās spēkā

2.1. Distances līgums tiek uzskatīts par noslēgtu un stājas spēkā ar brīdi, kad Pārdevējs nosūta apstiprinājumu Klienta pasūtījumam uz Klienta norādīto e-pastu, veicot pasūtījumu Vietnē. Pasūtījums un pasūtījuma apstiprinājums tiek uzskatīti par saņemtiem, kad tiem var piekļūt puses, kurām tie adresēti.

 

3. Vispārīgi nosacījumi preču pasūtīšanai

3.1. Klients var veikt pirkumus interneta veikalā pēc iepriekšējas reģistrācijas Vietnē, veicot preču pasūtījumu (turpmāk - "Pasūtījums"), kura apraksts atrodas Vietnē.

3.2. Klients patstāvīgi var veikt Klienta pasūtījumu Vietnē. Pasūtīšanas procedūra ir aprakstīta vietnē īpašā sadaļā "Kā pasūtīt".

3.3. Veicot Pasūtījumu, Klientam jānorāda un jāpārbauda šāda informācija:

3.3.1. produkta nosaukums (izstrādājums);

3.3.2. preču daudzums;

3.3.3. adrese un piegādes veids (izvēlieties Piegādes pakalpojumu);

3.3.4. apmaksas veids;

3.3.5. kontakta mobilā tālruņa numurs;

3.3.6. e-pasta adrese pasūtījuma apstiprināšanai;

3.3.7. Klienta vārds 

 

3.4. Visus pasūtījumus sistēma pieņem automātiski. Pasūtījumi tiek sagatavoti tūlīt pēc maksājuma saņemšanas.  Ja ir preces, uz kurām attiecas īpaši ES muitas noteikumi, darba dienās no pulksten 9:00 līdz 18:00 ir nepieciešama papildu manuāla apstrāde, kas var aizkavēt pasūtījuma pieņemšanu. 

 

3.5. Katrai vietnes precei ir sava karte ar detalizētu aprakstu, izmēriem, iestatīto cenu, papildu fotoattēliem. Ja ar to nepietiek, tad klientam vienmēr ir tiesības pirms pasūtījuma iesniegšanas pieprasīt paskaidrojumu (pa e-pastu uzdodot jautājumu).  Veicot pasūtījumu un samaksājot par to, klients tādējādi apstiprina, ka ir iepazinies ar veikala noteikumiem, piekrīt preču aprakstam un ir gatavs pieņemt preces par cenu, kas tika norādīta pasūtījuma veikšanas laikā. .

 

4. Samaksa par precēm

4.1. Preču cena Vietnē ir norādīta eiro. Preču cenas ir norādītas ar nodokļiem. Samaksa par Preču piegādi uz Klienta norādīto adresi nav iekļauta Preču cenā, un tiek norādīta atsevišķi, veicot pasūtījumu.

4.2. Preču cenu Pārdevējs vietnē var mainīt, pirms Klients apstiprina Pasūtījumu. Pašreizējā cena ir norādīta pasūtīšanas pēdējā posmā un ir spēkā brīdī, kad tiek nospiesta poga "Apstiprināt pasūtījumu". Tajā pašā laikā pēc noklikšķināšanas uz pogas "Apstiprināt pasūtījumu" cenu Klienta pasūtītajām precēm nevar mainīt.

4.3. Preču apmaksas metodes ir norādītas Vietnes sadaļā "Maksājums". Norunātais maksājuma veids ir metode, kuru Klients izvēlas no pieejamajiem maksājuma veidiem, veicot Pasūtījumu.

 

5. Piegāde

5.1. Preču piegādes metodes ir norādītas Vietnes sadaļā "Piegāde". Piegādes pakalpojums ir trešā puse, kas, pamatojoties uz līgumu, sniedz Pārdevējam pakalpojumus Pasūtījumu piegādei Klientiem “Saņemšanas punktā” (turpmāk - “Saņemšanas punkts”) vai Klienta norādītajā adresē. 

5.2. Pārdevējs darīs visu iespējamo, lai ievērotu Vietnē norādītos piegādes laikus, tomēr piegādes kavēšanās ir iespējama neparedzētu apstākļu dēļ, kas radušies ne Pārdevēja vainas dēļ.

5.3. Preču nejaušas nozaudēšanas vai nejaušas bojāšanas risks pāriet Klientam no brīža, kad Pasūtījums tiek nodots viņam vai Pasūtījuma saņēmējam, un Klients / Pasūtījuma saņēmējs paraksta dokumentus, kas apstiprina Pasūtījuma piegādi. Gadījumā, ja Pasūtījums netiek piegādāts Piegādes pakalpojuma vainas dēļ, Pārdevējs Klientam atmaksā Klienta priekšapmaksas Pasūtījuma izmaksas un priekšapmaksas piegādes izmaksas pēc tam, kad ir saņēmis apstiprinājumu par Pasūtījuma zaudēšanu no Piegādes serviss.

5.4. Katra Pasūtījuma piegādes izmaksas tiek aprēķinātas atsevišķi, pamatojoties uz tā svaru, reģionu un piegādes metodi, un tiek norādītas pasūtīšanas vietnē pēdējā posmā.

5.5. Saņemot Pasūtījumu, Klientam / Pasūtījuma saņēmējam jāpārbauda Pasūtījuma izskats un iepakojums, Preču daudzums Pasūtījumā, pilnīgums un sortiments.

5.6. Pārdevēja piešķirtais laiks, lai Klients saņemtu Pasūtījumu, ir ierobežots un tiek norādīts, veicot Pasūtījumu, atbilstošās piegādes metodes izvēles stadijā. Papildu informācija par Pasūtījumu saņemšanas laiku ir norādīta Vietnes sadaļā "Piegāde" ar Pārdevēja Preču uzglabāšanas laiku piegādes pakalpojumos.

5.7. Pasūtījuma nesaņemšana noteiktajā termiņā tiek uzskatīta par Klienta atteikumu no pirkšanas un pārdošanas līguma un ir pamats Pārdevēja pasūtījuma atcelšanai. Ja nesaņemtais Pasūtījums tika iepriekš apmaksāts, naudas līdzekļi tiek atgriezti Klientam, atskaitot izmaksas, kuras Pārdevējs norāda sadaļā "Piegāde" un kuru summa ir vienāda ar piegādes izmaksām, kuras Klients izvēlējās, veicot Pasūtījumu.

 

6. Visas preces, kas atrodas klienta pasūtījumā, tiek muitotas ES un visi nodokļi ir samaksāti.

 

7. Atteikuma tiesības

7.1. Klients 14 kalendāro dienu laikā no Pasūtījuma saņemšanas dienas var atteikt pasūtītās Preces, norādīt preču neatbilstību vai ziņot par preču bojājumiem    .

7.2. Iegādāto Preču atdošana Pārdevējam ("Grāmatas" kategorijas preču atgriešana tiek izskatīta individuāli) notiek ar Preču iepakojuma, etiķešu, marķējumu, svītru kodu pārbaudi.

7.3. Pretenzijas par precēm, kas iegādātas ar zīmi AR KAITĒJUMIEM, netiks pieņemtas. Klients tika apzināti informēts, tāpēc sūdzībām nevajadzētu būt. 

7.4. Informācija par Klienta atteikšanos no precēm un preču atgriešanas Pārdevējam  kārtību ir norādīta rēķinā. Preču pirkšanas dokumenti - informācija par pasūtījumu, PVN rēķini (sagatavoti elektroniskā formā) Pircējam ir pieejami Pircēja profilā, no kura Pircējs tos var lejupielādēt un / vai izdrukāt .

7.5. Pēc 14 kalendāro dienu beigām no pasūtījuma saņemšanas dienas klienta jebkādas atdošanas un pretenzijas netiks pieņemtas. Tiek uzskatīts, ka klients ir saņēmis pasūtījumu un viņam nav sūdzību.

7.6. Klienta pienākums ir atgriezt Preces Pārdevējam 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējam ir nosūtīts rakstisks atteikums no Preces / Pasūtījuma.

7.7. Apstiprinot Pasūtījumu par piegādi Klientam (2.1. Punkts), Pārdevējs e-pastam pievieno atteikuma veidlapu  no Precēm, kas sastādīts saskaņā ar  Latvijas normatīvo aktu prasībām. Atteikuma veidlapa ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

7.8. Klients ir atbildīgs par Preču kvalitātes un drošības uzturēšanu šajā Līguma sadaļā paredzēto atteikuma tiesību laikā. Pārdevējs patur tiesības atteikt Klientam pieņemt Preču atgriešanu un atmaksāt samaksāto naudu, vai ieturēt kompensācijas maksu, ja Preces ir bojātas, nedarbojas, tiek pazaudēta noformēšana, nozaudēts Preču oriģinālais iepakojums vai tā iepakojums ir ievērojami bojāts.

7.9. Atgriežot iegādātās preces, Klientam jāuzrāda dokuments, kas apliecina Preču pirkšanu no Pārdevēja.

7.10. Līdzekļi par Klientu atgrieztajām precēm tiek pārskaitīti ar pārskaitījumu uz Klienta norādīto bankas kontu 7 dienu laikā pēc preču saņemšanas.

7.11. Pilnīgas pasūtījuma atcelšanas un atcelšanas pieprasījuma gadījumā PIEGĀDES posmā Klients kompensē Pārdevējam sūtīšanas izmaksas par piegādi, kā arī bankas komisijas maksu, kas no Pārdevēja tika iekasēta par šī darījuma apkalpošanu. Atmaksa tiks iekasēta no pasūtījuma summas, atskaitot šīs izmaksas

 

8. Citi nosacījumi

8.1. Šis Līgums ir Pusēm saistošs no tā noslēgšanas brīža. Pēc katra atsevišķa Pasūtījuma šī Līguma elektroniskā kopija netiek ģenerēta, taču veidlapa Klientiem Vietnē ir pieejama jebkurā laikā. Šī līguma noslēgšanu un izpildi reglamentē Latvijas Republikas likumi.

8.2. Preču apraksti ir sastādīti, izmantojot Preču ražotāju sniegto informāciju. Vietnē uzrādītie Preču attēli ir tikai atsaucei un nevar pilnībā nodot ticamu informāciju par Preču īpašībām, ieskaitot krāsas, izmērus un formas. Ja Klientam ir kādi jautājumi par Precēm, pirms Pasūtījuma veikšanas Klientam ir jāsazinās ar Pārdevēju.

Saskaņā ar ražotāja datiem var mainīties aprīkojums, parametri vai cita informācija par Precēm.

8.3. Reģistrējoties vai veicot Pasūtījumus personīgai saziņai ar Klientu, Pārdevējs var izmantot Klienta norādītos saziņas līdzekļus.

8.4. Preces tiek nodotas klientam, pamatojoties uz pārstāvniecības līgumu patērētāju pieprasījuma izpētei, kas atbilst konkrētajam klientam nodotajam produktam, ar īpašām atšķirības pazīmēm, kas zināmas klientam.

 

9. Informācija par pārdevēju

 

Saņēmējs: SIA Rēriha grāmatnīca

Elijas 11/2,Rīga LV-1050

LV 40003403638

Banka: AS "Citadele banka"

Konts:LV35 PARX 0000 4115 4000 2

Tel:(+371)67288862

Tel:(+371)67315547

e-pasts:  info@rerihagramatnica.lv